dr Joanna Aleksandrowicz

e-mail: joannaleksandrowicz@gmail.com

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, od 2010 roku adiunkt w Zakładzie Komunikacji Kulturowej. Autorka rozprawy doktorskiej Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim [w druku], wyróżnionej w konkursie Narodowego Centrum Kultury. Absolwentka kulturoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim. Od czwartego roku studiów w ramach programu MOST studiowała filmoznawstwo, historię sztuki i kulturoznawstwo dalekowschodnie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikowała książkę Pomiędzy obrazem a wskazówkami zegarów. O estetyce nietrwałości w filmach Wong Kar-waia (2005) oraz artykuły i recenzje, głównie z zakresu filmoznawstwa. Współpracuje jako recenzent m.in. z czasopismem „Opcje”.

Spis publikacji

Książki:

 • Pomiędzy obrazem a wskazówkami zegarów. O estetyce nietrwałości w filmach Wong Kar-waia. Wydawnictwo Rabid, Kraków 2008.

Artykuły:

 • Od barwnej españolady do bólu cante jondo. Obrazy flamenco w kinie hiszpańskim. „Kultura Współczesna” 2011, nr 3 (69), s. 147–165.
 • Ironiczna pocztówka. „Vicky Cristina Barcelona”. „Opcje” 2011, nr 1/2 (82/83), s. 88–91.
 • Ślady na piasku. O „Los aires difíciles” Gerardo Herrero. W: Od Cervantesa do Pereza-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Red. A. Helman, K. Żyto. Warszawa 2011, s. 214–242.
 • Mroczne ogrody i opuszczone pałace. O Barcelonie w prozie Carlosa Ruiza Zafona. „Opcje” 2010, nr 2 (79), s. 62-67.
 • Miasto w palimpsestach wspomnień. O przeobrażeniach Hongkongu w kinie Wong Kar-Waia. „Transformacje” 2010, nr 1-2 (64-65), s. 180-195.
 • Chłopak znad brzegu Gangesu i zimny drań. Podwójne życie Dona. W: Nie tylko Bollywood. Red. G. Stachówna, P. Piekarski. Kraków 2009, s. 343-370.
 • Pomiędzy płótnem a ekranem. Śladami Goi w kinie hiszpańskim. „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 65, s. 96-116.
 • Odcienie czerwieni. Od krwi do smugi światła. Od „Okrucieństw wojny” do „Tanga”. „Opcje” 2008, nr 1 (70), s. 16-20.
 • Cień miłości, cień śmierci, czyli melodramat odnaleziony. O „Elegii” i innych opowieściach Isabel Coixet. „Splot” 2008, s. 9-11.
 • Maski dla Ifigenii. O filmie Joao Canijo „W mroku nocy”. Analiza. „Splot” 2007, nr 2, s. 108-110.
 • Pomiędzy płótnem, ekranem a kartką papieru, czyli o dziewczynach i perłach. „Opcje” 2006, nr 2 (63), s. 68-72.
 • Analiza „Mrocznego miasta” w reżyserii Alexa Proyasa. „Kwadratura Koła” 2004/2005, s. 5-7.
 • Pomiędzy sceną a ekranem. O nowym obliczu teatru w telewizji. „Opcje” 2004, nr 1/2, s. 162-165.
 • Ruchomy obraz. O intertekstualnym kolażu w filmie „Goya” Carlosa Saury. „Kwadratura Koła” 2003, s. 34-39.
 • Kino a ideologia. „Kwadratura Koła” 2003, s. 26-27.
 • Analiza „Kuracji” w reżyserii Wojtka Smarzewskiego. „ARTyleria” 2002, nr 2, s. 83-85.

W druku

 • Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim. [ss. 358; złożono do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w 2011].
 • W labiryntach gatunkowych klisz. Od „Powieści dla kobiet” do „Mężczyzny idealnego”. W: Nie tylko Hrabal. Adaptacje literatury czeskiej i słowackiej. Red. E. Nurczyńska-Fidelska, E. Ciszewska. [ss. 17; złożono do druku w 2011].

Zainteresowania badawcze

 • filmoznawstwo
 • komparatystyka kulturowa
 • kultura iberyjska
 • historia sztuki
 • fotografia

Koło naukowe

Koło Komunikacji Kulturowej

Plany zajęć

Najnowsze publikacje

Afiliacje

Ważne linki

100 $ Laptop

Projekt zrealizowany przez MIT Media Lab dla UNESCO, którego celem jest dostarczenie najnowszych technologii społeczeństwom marginalizowanym w procesie globalizacji. Projekt zakłada masową produkcję tanich laptopów (u góry na zdjęciu), które będą dostarczane do szkół w biednych częściach świata.

100 $ Laptop